Първите лазерни телевизори са LaserVue на Mitsubishi

Преглед за печат