това е видеокарта за лаптоп (просто да уточня за всеки случай)