Да, а Лукияненко е негов пророк ( с човешко лице!) още отпреди патрулите, но след Гибсън и Стивънсън, разбира се.