1. Някой разбира ли Java на ниско ниво - bytecodes, virtual machine....
2. Възможно ли е да се компилира class със 8 битови стрингове а не анси