Телевизорът работеше и изведнъж спря - екрана потъмня, като го чукнеш отстрани се оправя за малко и после пак спира. Отворих го, чукнах бобината и тръгна, работи 3 дни и спря на цяло. Ако е проблема в бобината(както си мисля) в Бургас къде може да се намери и ако някой знае модела на ТХО?
Дайте идеи къде може да е проблема