Какво мислите за споменатия телефон като функционалност и въобще като цяло и същественото ще мога ли да коригирам документи на български ?