Не мога да изтрия приетите, неприетите и набраните номера ПОЕДИНИЧНО! Мога да ги настроя от менюто на дневника ми за срок на дневника:
-без дневник
-1- ден
-10- ден
-30- дни
Всъщност мога да ги изтрия по-единично но не се заличававт от основнияя дневник на менюто!
Искам съвет от по опитните.