на гъвкавия дисплей му трябва и гъвкава батерия. видео !
май се връщаме в бъдещето във филма док имаше умен часовник