Към днешен ден темата за електричеството, неговото производство , потребление , .... е доста актуално . И това е резултата -