LCD-TV LG M198WA какво ви е мнението за този приемник?
http://uk.lge.com/products/model/det..._m198wa.jhtml#