Питането ми е, модела който съм писал отгоре, има ли пълноценен браузър и може ли по някакъв начин да му се върже нормална клавиатура за да се ползва за интернет?