Моля за помощ!
Как да настроя каналите на телевизор Sharp 21d1-s. Единственото, до което успях да стигна е:

sds0: 01100000
sds1: 00000000
sds2: 00000010

и настройка на контраст, яркост и т.н. Прочетох един куп руски сайтове, но не открих нищо полезно там.