Телевизорът е: "Funai-1400A MK7" и има явно проблем в захранването. Тръгва говорът за няколко секунди и след това спира, като няма растър. Напрежението 115 V е около 102 V. При разкачане на веригата, т.е. без товар то става 115 V. При натоварване с ел. крушка спада до 0 V. Сменях два електролита в захранването 220 и 330 mF, но без резултат. Схемата е реализирана с дискретни елементи и с един полеви транзистор. Някакви съвети относно ремонта?

- - - - - - - - - -

Да допълня в стенбай е около 102 V, при включване пада до 55 V.