[size=16px]VMware Workstation 5.5 [/size]

В новата версия - поддържка на ядро 2.6, възможност за създаване на машина с 3600M памет, поддържка на Longhorn в качество на гостуваща ОС и много други.

Ключови особенности на VMware Workstation:

* Мощ, гъвкавост и производителност на няколко изчислителни системи върху един компютър.
* Единна технология за виртуални машини с поддържка на хост-системи Windows и Linux едновременно.
* Много широк набор от поддържани устройства, повишена производителност и стабилност на работа, повече функционални възможности, в сравнение с конкурентните продукти.
* Виртуални машини с поддръжка на водещи технологии.
* Виртуални мрежови технологии, вкл. поддръжка на NAT, сървър DHCP и и различни мрежови комутатори.За сваляне (изисква се регистрация) http://www.vmware.com/download/downl...oup=WKST-5-WIN