Значи имам следния проблем...,който преди не си спомням да съм го имал.
Преинсталнах Регета и имам проблеми с интеграцията в Експлорера...
В полето Опции=Интеграция=Инт. Експлорер трябваше да има опция от 1 падащо меню кои точно файлове да могат да се свалят преz Инт. Експлорер.
Сега това нещо го няма ...Не мога да раzбера zащо...?