На екрана на апарата се появяват правоъгълници, бутона за снимане не реагира, а има свободна памет. Каква може да е причината?