Ние,повечето или поне аз, нямам никакви очаквания, точно поради горните причини. Тези които имат, са си за тяхна сметка. Всъщност, разбирам ги до някъде, реално големите очакванията се създават от медиите. Там говоренето/каквото и да е/, значи много повече от това, какво всъщност се говори.