Айдее..., ще си взема газово котлонче, няма да му мисля толкова..