Може да са променили софта най-накрая. Аз говоря за ZGX, 2 поколения назад от твоя.