Как е по-евтино да стоплям водата в бойлера, на нощна ел. енергия или от водата от котела ми, който е на въглища. С оглед цената на въглищата към момента ни знам дали си заслужава да стоплям водата в бойлера от котела, още повече, че по този начин /включвайки бойлера на нощна енергия/ ще осигуря по-дълго време да грее котела.