Здравейте,


Искам да оразмеря радиаторите за апартамента си. Знам нужната мощност = топлинните загуби изчислени както е указано тук и тук. Сега е наред определянето броя и размерна на глидерите. В повечето продуктови брошури се дават мощностите на глидерите за делтаТ = 50°C или 60°C, които са стойностите за високотемпературни отоплителни инсталации и трябва да бъдат приведени за нискотемпературни такива. Въпросът ми е кой от по-долу споменатите начини (коригирайте ме ако са грешни) или друг такъв, който ако знаете - упоменете, е правилният при оразмеряване на алуминиеви радиаторни глидери за нискотемпературни системи:
1) Според стандартът EN 442 делтаТ = (Традиатор_входяща - Традиатор_изходяща) / 2 - Tпомещение_желана, където се споменават Традиатор_входяща = 75°C, Традиатор_изходяща = 65°C и Tпомещение_желана = 20°C. Оттук делтаТ = ( 75 - 65 ) - 20 = 50°C. За делтаТ = 60°C по мои наблюдения се използват главно Традиатор_входяща = 90°C и Традиатор_изходяща = 70°C. Традиатор_входяща за нискотемпературна инсталация е 45-50°C. Оттук, при Tпомещение_желана = 25°C (не 20°C) получаваме делтаТ = Традиатор_остатъчна = Традиатор_входяща - Tпомещение_желана = 50°C (например) - 25°C = 35°C. Този начин на изчисление на новото делтаТ = делтаТ (радиатор) = остатъчната топлина в радиатора след отдаване на желаната топлина, е упоменат тук. Моля, упоменете ако има друг/по-правилен начин за изчислението на този параметър. Този начин за изчисляване на делтаТ ще бъде използван и при втория вариант за оразмеряване на глидерите. Оттук, ако глидерът има мощност X при делтаТ = 50°C, то при делтаТ = 35°C тя е ( делтаТнискотемп. / делтаТвисокотемп. ) . X = 0,7 X в конкретния случай.


Едно нещо не ми е ясно [1] (с номера в квадратни скоби отбелязвам допълнителните въпроси към главния) при указаното в EN 442 и разни брошури на радиатори делтаТ. Как така при делтаТ = 60°C, входящата температура е 75°C, изходящата 65°C и накрая получаваме желана температура на помещението 20°C. Доколкото знам едно помещение се приема в най-лошия случай, че без отопление има температура на въздуха 0°C и съответно ако температурата на входящата за радиатора вода е 75°C, а искаме да загреем помещението до 20°C, то трябва да счетем, че на изхода на радиатора водата е с температура 55°C, а не 65°C. Другата неяснота [2] е при изчисляването на новото делтаТ. Тук ако обърнем гледната точка, защо се взима предвид изходящата температура на радиатора като делтаТ, а не както при изчислението на делтаТ = 50 или 60°C - средната радиаторна температура ( (75°C + 65°C) / 2 = 60°C средна радиаторна темп.)? И в този случай ако изходната радиаторна температура не се определя като разликата на входящата и отдадената към отопляваното помещение такава, то как се определя?


2) Отново според EN 442 и оттук се вижда формулата за изчисление на радиаторната мощност при зададено deltaT: Ф = Km x (deltaT)^n. Оттук за глидер Ferroli CLUB 800 при deltaT = 35°C получаваме:
Ф = 0,9326 x 35^1,3203 = ~101,94 W


Ако използваме вариант 1), то мощността ще е:


При използване на референтно deltaT = 50°C: (35°C / 50°C) x 163 W = 114,1 W
При използване на референтно deltaT = 60°C: (35°C / 60°C) x 207,7 W = 121,16 W


Оттук се вижда, че може би вариант 2) е правилният подход, тъй като при вариант 1) за различни стойности на референтното deltaT получаваме различни изходни мощности.