Молбата ми е към колегите от Бургас,ако може да ми препоръчате хладилен техник.Аз съм от Карнобат,но при нашите така наречени хладилни техници липсва техника.Държа да се вакуумира,газта(фреона) да се зареди с теглилка.Благодаря ви....