Възможно ли е да се смени aspect ratio в 3D mode.. с VT20 съм.. от ТВто не става..с ТМТ5 не става също..идей?