Могат да съжаляват от СОНИ и мен изпуснаха тотално, като клиент!!!