Прекомерната смъртност нарасна до 19% през декември 2022 г. Прекомерната смъртност варираше в ЕС.
Най-ниски проценти в Румъния и България (и двете -6%). Най-високи проценти в Германия (+37%) и Австрия (+27%).
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web...DDN-20230217-1
https://ec.europa.eu/eurostat/statis...y_2022_Dec.png