Hello.
Почти изкара зимата баба Osaka и от няколко дни се наблюдава следния феномен.
При задоволителна работа 1,2 или 3 дни, външното тяло утихва и все едно на практика си се изключва. Вътрешното си е активно - вентилатор на минимум, не светят лампи за грешка.
След спиране на климатика и разкачане от захранването за няколко минути, следва безпроблемна работа за 1,2 или 3 дни, след което ................................
Някакви идеи?
Питането ми е тъй като климатика е на 15-16 години и си мисля, че вече няма смисъл да се ремонтира. Та в тази връзка, ако можете да ме насочите за проблема и дали въобще да се обаждам на техник.