Brisbane е по-новото 65W ядро , тоест грее по-малко.