Кажете някой сайт, от който мога да извадя малко информация за паралелно програмиране, функционално програмиане и логическо програмиране.
Благодаря предварително.