Стандартен PCI или RS232 модем може ли да се ползва като FXO-port при Elastix или друга софтуерна централа ?