Здравейте, как да се синхронизират двата часовника, този, който показва часът, с този, който показва какво предаване върви в момента (горе на екрана)