Ами извода е че някоя от двете серпентини е спукана.