Всяка фирма която е направила монтаж е длъжна да посети клиента когато има нужда от ремонт или пък друг вид помощ, защото необходимостта от ремонт понякога би могла да се дължи от грешки по време на монтаж. . Повечето фирми разполагат с квалифицирани екипи, които извършват ремонт на място или в краен случай правят демонтаж на едно от двете тела или пък и на двете и ги транспортират до някой наш сервиз -основно защото човек, който е собственик на климатик не може сам да направи демонтаж заради рискове за неговия живот и здраве. Поради тази причина са необходими квалифицирани хора в тази дейност.

Последното е валидно не само за климатици HAIER, но и за други марки климатици! Климатици HAIER се продават в обеми от десетки хиляди годишно и Роял Електорникс не участва по никакъв начин, когато е необходим монтаж нито пък извършва продажби на такива климатици - за това си има фирми за монтаж. Последното изречение не винаги е валидно защото има изключения от правилото.

При всички случай, ако е имал нужда от ремонт този климатик не вярвам някой техник от сервиз на Роял Електроникс да е отишъл и да е преправил медните тръби свързващи двете тела по начина по който ги беше показал на снимките преди време.

Това че Роял Електроникс извършва логистика и сервиз на климатици HAIER не означава че тя е обвързана с продажбите на такива климатици, нито пък с дейности свързани с монтаж или други свързани дейности. По същите международни договорености Роял Електроникс извършва логистична поддръжка и сервиз на много други марки включително LG, PANASONIC, SAMSUNG и т.н, но целта в случая е клиентите на съответните марки да бъдат сигурни в работоспособността на техните продукти в съответствие с проктираните харктеристики и възможности, което е добре описано в законодателсвтото на страната.