Темата се изчерпа и не мисля, че дискутирането и повтарянето на едно и също в нея ще доведе до някакъв развой. Заключвам темата и пожелавам на собственика на климатизатора по бързо разрешаване на проблема.