http://gazeta.ru/news/lastnews/2011/..._1863845.shtml

на този сайт може да проверите вредното излъчване на вашият телефон
http://www.vrednost.ru/

сравнение на електромагнитното излъчване на различните битови уреди
http://ria.ru/infografika/20110601/382766962.html

http://www.ecopole.ru/
http://www.colan.ru/technics/artview.php?idx=36